φροντιστήρια γλυφάδα
  • Home
  • Υπηρεσίες
  • Ενημέρωση Γονέων

Ενημέρωση Γονέων

tuitor_online.jpgΣτο τρίπτυχο μαθητής-φροντιστήριο-γονέας, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις αμφίδρομες σχέσεις και των τριών εμπλεκόμενων φορέων. Όσον αφορά, λοιπόν, την ενημέρωση των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους, παρέχουμε τα ακόλουθα

24/7/365 ενημέρωση μέσω του συστήματος Tuitor: Το σύστημα αυτό αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή, μέσω της οποίας μαθητές, καθηγητές, γονείς και διεύθυνση μπορούν να καταχωρούν και να βλέπουν δεδομένα που αφορούν την παρουσία και πρόοδο των παιδιών μας. Όλα τα προσωπικά στοιχεία κάθε μαθητή (π.χ. απουσίες, βαθμοί, αξιολογήσεις κ.α.) καταχωρούνται στο σύστημα από γραμματεία και καθηγητές και είναι προσβάσιμα από κάθε χρήστη με δικό του προσωπικό κωδικό. Οι μαθητές έχουν επιπλέον δυνατότητες, όπως η λήψη και αποστολή emailπρος τους καθηγητές τους ενώ οι γονείς μπορούν να βλέπουν όλα τα στοιχεία προόδου, ταξινομημένα σε 6 βαθμολογικές περιόδους, που καλύπτουν όλο το σχολικό έτος.

Aτομικές συναντήσεις: Πραγματοποιούνται σε ημέρες και ώρες που οι καθηγητές είναι διαθέσιμοι, με βάση ωρολόγιο πλάνο που παραδίδεται στους γονείς, μετά τη σταθεροποίηση του εβδομαδιαίου προγράμματος (περί τα τέλη Σεπτεμβρίου). Μόνη προϋπόθεση είναι η τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία, για τον καθορισμό του χρονικού σημείου της συνάντησης.

Ομαδικές ενημερώσεις: Oι ενημερώσεις αυτές προγραμματίζονται σε ετήσια κλίμακα και γίνονται πάντοτε Κυριακή, η πρώτη περί το τέλος Νοέμβρη και η δεύτερη προς τα μέσα Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια της θερινής προετοιμασίας, υπάρχει άλλη μια ενημέρωση περί τα μέσα Ιουλίου.

Τηλεφωνική υποστήριξη: Hγραμματεία του φροντιστηρίου μας είναι διαθέσιμη, κατά τις ώρες λειτουργίας, και ενημερώνει για απουσίες ή αργοπορίες μαθητών, αναβολή ή αναπλήρωση μαθημάτων, οικονομικά θέματα και ότι άλλο απασχολεί γονείς και μαθητές. Εκτός, ωραρίου λειτουργίας, η τηλεφωνική επικοινωνία συνεχίζεται μέσω εκτροπής των κλήσεων στο κινητό τηλέφωνο του Δ/ντή Σπουδών.

Newsletter

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Δημητρίου Γούναρη 219 Γλυφάδα Αθήνα 16674 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210-9638008

Φαξ: 210-9640774

E-mail:info@epignosiglyfada.gr