φροντιστήρια γλυφάδα
  • Home
  • Υπηρεσίες
  • Διαγωνίσματα

Διαγωνίσματα

Η απόκτηση της γνώσης πρέπει να πιστοποιείται μέσα από διαδικασίες ελέγχου του βαθμού αφομοίωσης της ύλης και του εντοπισμού ελλείψεων, παρανοήσεων και άλλων μαθησιακών δυσκολιών. Οι δοκιμασίες αυτές στο φροντιστήριο μας είναι γραπτές, προφορικές και διαδικτυακές:

graptesΓραπτές: Οι μαθητές μας γράφουν συχνά ολιγόλεπτα tests, εντός της διδακτικής ώρας καθώς και τρίωρα προγραμματισμένα διαγωνίσματα, τα οποία διενεργούνται εκτός των ωρών διδασκαλίας. Σημαντικό μέρος των γραπτών δοκιμασιών κατέχουν τα Επαναληπτικά Θέματα (Προσομοίωση) που έχει καθιερώσει η ομοσπονδία μας (ΟΕΦΕ) στα οποία το φροντιστήριο μας συμμετέχει κάθε χρόνο.

 

 

speakingΠροφορικές: Η προφορική εξέταση αφορά όλους τους μαθητές και τους εξοικειώνει με τον τρόπο έκφρασης και διατύπωσης που απαιτεί κάθε μάθημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει για τους προφορικά εξεταζόμενους μαθητές, στους οποίους προσομοιώνουμε πλήρως τη διαδικασία προφορικής εξέτασης που θα αντιμετωπίσουν στις εξετάσεις.

 

 

onlinetestΔιαδικτυακές: Mια σύγχρονη μορφή εξέτασης είναι και τα online tests. Τα tests αυτά δημιουργούνται από τους καθηγητές μας, με χρήση εξειδικευμένων λογισμικών (ενδεικτικά αναφέρουμε τα Articulate Storyline, Hot potatoes, ispring κ.α.), ‘’ανεβαίνουν’’ στην ψηφιακή μας πλατφόρμα (Microsoft Sharepoint) και από εκεί ο μαθητής μπορεί να τα πραγματοποιήσει όσες φορές θέλει, με αυτόματη βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση μέσω διόρθωσης των λανθασμένων απαντήσεων.

 

 

Όλες οι παραπάνω δοκιμασίες έχουν ξεκάθαρη εκπαιδευτική στόχευση, σαφή προγραμματισμό και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τα βαθμολογικά στοιχεία καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης γονέων (Tuitor), για το οποίο μπορείτε να δείτε περισσότερα στο σχετικό τμήμα (ενημέρωση γονέων).

 

Newsletter

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Δημητρίου Γούναρη 219 Γλυφάδα Αθήνα 16674 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210-9638008

Φαξ: 210-9640774

E-mail:info@epignosiglyfada.gr