φροντιστήρια γλυφάδα
  • Home
  • Φιλοσοφία
  • Τμήματα

Επιλογές Τμημάτων

epilogestmimaton.jpgΟι εποχές απαιτούν ευελιξία στις επιλογές μας, ειδικά όταν πρόκειται για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών.

Το ζητούμενο λοιπόν για εμάς είναι να παρέχουμε όλες τις εναλλακτικές μορφές παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών. Στα πλαίσια αυτά, προσφέρουμε τις ακόλουθες δυνατότητες επιλογής τμήματος:

  • Oμαδικό (4-7 ατόμων)
  • Group (2-3 ατόμων)
  • Ιδιαίτερο (1 ατόμου)
  • Διαδικτυακό μάθημα εξ αποστάσεως
  • ‘’Yβριδικό’’ πρόγραμμα, συνδυασμού παρακολούθησης στην τάξη και εξ αποστάσεως

Ότι και αν επιλέξετε, κάποια βασικά στοιχεία παραμένουν κοινά.

Αυτά είναι, η δομή του προγράμματος ύλης, τα πλάνα μαθήματος που εκπονούν οι καθηγητές μας, η χρήση εργαλείων e-learning, η συμμετοχή στα διαγωνίσματα προσομοίωσης των εξετάσεων και oέλεγχος της επίδοσης του μαθητή με ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, μέσω ειδικού λογισμικού (tuitor).

Η τελική επιλογή του τμήματος μπορεί να γίνει μετά από δοκιμαστική περίοδο μίας εβδομάδας, η οποία δεν χρεώνεται, στην περίπτωση που ο μαθητής δεν θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να εγγραφεί.

Newsletter

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Δημητρίου Γούναρη 219 Γλυφάδα Αθήνα 16674 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210-9638008

Φαξ: 210-9640774

E-mail:info@epignosiglyfada.gr