φροντιστήρια γλυφάδα
  • Home
  • Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα
  • Γ Λυκείου

Γ Λυκείου

Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ Θετικών Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Ανθρωπιστικών Σπουδών
 
Υποχρεωτικά Μαθήματα Θερινό Χειμερινό Θερινό Χειμερινό Θερινό Χειμερινό
 
Ν.ΓΛΩΣΣΑ 2 2 2 2 2 2
ΑΡΧΑΙΑ - - 6 5
ΙΣΤΟΡΙΑ - - 3 3
ΦΥΣΙΚΗ 4 4 - - -
ΧΗΜΕΙΑ 3 3 - - -
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - - 5 4 - -
ΑΕΠΠ - - 3 2 - -
   
Σύνολο ωρών 9 9 10 8 11 10
 
Επιλεγόμενα Μαθήματα Θερινό Χειμερινό Θερινό Χειμερινό Θερινό Χειμερινό
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 4 - - - -
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3 3 - - - -
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 2 2 2 - -
ΑΟΘ - - 2 2 - -
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - - 2 1 2 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ - - - - 2 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ - - - - 3 2
 
Σύνολο ωρών 11-17 11-16 12-14 9-12 13-16 11-14

Newsletter

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Δημητρίου Γούναρη 219 Γλυφάδα Αθήνα 16674 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 210-9638008

Φαξ: 210-9640774

E-mail:info@epignosiglyfada.gr